Janssen Cilag
event podczas konferencji naukowej

Pomysł i organizacja wydarzenia na launch leku psychotropowego dla dzieci podczas konferencji Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Event obejmował projekcję jednego z najbardziej wzruszających filmów o tematyce dziecięcej: Brzdąca Charlie Chaplina, z muzyką na żywo "podkładaną" przez zaproszonego "tapera", czyli... Stanisława Sojkę!