Optium Xido Neo
launch marki w Polsce

Wprowadzenie na rynek nowej marki glukometrów z unikalną funkcjonalnością, która umożliwia lepszą kontrolę choroby. Glukometr nie tylko pokazuje bieżące wyniki, ale także trendy glikemii. KV i opracowanie materiałów promocyjnych dla lekarzy w kilku cyklach promocyjnych.