2KC
KV i reklama radiowa

Wypracowanie strategii i KV. Prasa, internet, spoty radiowe (dwie kreacje)